Festiwal Mediatravel w USA

Po raz pierwszy w historii, Festiwal Mediatravel przekroczył granicę Polski i zawitał na gościnnej, amerykańskiej ziemi. W dniach 31.05 – 03.06.2018 roku odbyło się szereg spotkań, prezentacji, projekcji filmowych w Nowym Jorku, New Jersey i Pennsylwanii w ramach programu pod nazwą „Polska droga do niepodległości”. Wszystko to z okazji 100. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Poruszając m.in. takie tematy jak: kultura i problemy społeczne narodów, turystyka, dziennikarstwo śledcze i wojenne, emigracja, tożsamość narodowa, dziedzictwo narodowe, wiara, patriotyzm, festiwal stał się wydarzeniem o szerokim zakresie zainteresowań. Szczególnie dzisiaj, w roku jubileuszowym, 100. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, potrzebne są Polakom programy pozytywne, patriotyczne, przedstawiające naszą Ojczyznę jako kraj perspektyw w każdej dziedzinie. Potrzebne są osoby, które porywają własnym przykładem; osoby z powołaniem, znajdujące wspólny język nie tylko z młodzieżą, rozumiejące problemy społeczne i potrafiące dotrzeć do społeczeństwa ze swoim przekazem. Także za pośrednictwem nowych mediów. Przy tego typu zadaniach ważny jest, jeśli nie decydujący, element współodpowiedzialności wszystkich obywateli za to, co dzieje się w przestrzeni publicznej. Istotną kwestią jest odrzucenie pewnego stylu panującego w „środkach masowego przekazu”. Zauważamy bowiem, że nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, nosi się jak ubranie maskę szyderczego dystansu do własnej tożsamości.

Zdaniem twórców festiwalu Mediatravel, patriotyzm jest czymś, co trzeba brać serio. Wyjątkową misję kształtowania postaw patriotycznych mają media. W ramach swej specyficznej tożsamości powinny one zapoznawać swoich odbiorców z polską historią, dokonaniami Polaków na świecie, pielęgnować miłość do własnej ojczyzny, a także przybliżać życie i wypowiedzi wielkich Polaków, jak na przykład wypowiedzi papieża, św. Jana Pawła II, odnoszące się do spraw ojczyzny, narodu, patriotyzmu – jest ich wiele. Przykładem papieskie przemówienie w Parlamencie Rzeczypospolitej, wygłoszone 17 czerwca 1999 roku, poświęcone m.in. służbie narodowej, odpowiedzialności za ojczyznę, heroizmowi i bezinteresownemu oddaniu na rzecz dobra wspólnego. Inną ilustracją może być świadectwo gen. Władysława Andersa: „Jesteśmy kością z kości i krwią z krwi tego narodu, a należenie do niego uważamy za największy zaszczyt”.

Zwykła obserwacja dowodzi, że wyjątkową rolę w kształtowaniu patriotyzmu spełniają m.in. festiwale. Jeśli prezentacje, przeglądy filmowe, spotkania z twórcami mediów, podróżnikami i odkrywcami prowadzone są w sposób ciekawy i z pasją, wtedy słuchacze, obserwatorzy, widzowie nie tylko chętnie przyswajają przedstawiony materiał, ale przede wszystkim odkrywają w sobie takie uczucia, jak duma z przynależności do polskiego narodu, satysfakcja w obcowaniu z dziełami polskiej kultury, miłość do dziedzictwa narodowego. Albowiem samo mówienie o patriotyzmie nie wystarcza. Powinno się dawać świadectwo miłości do ojczyzny w różnych aspektach życia; w twórczości, w prowadzeniu badań naukowych, w organizowaniu wypraw. Owa umiejętność jest następstwem prawidłowego kształtowania postaw patriotycznych.

Organizatorzy Festiwalu Mediatravel mają nadzieję, że „wyjście” Festiwalu do Polonii, a więc pokazanie tego wszystkiego, co mamy najlepszego w samym sercu USA, tam, gdzie mieszka ponad 10 mln osób polskiego pochodzenia, poprzez spotkania z twórcami mediów, z autorami książek, odkrywcami i podróżnikami, poprzez wystawy fotograficzne, przeglądy filmowe, prezentacje multimedialne, stało się inspiracją dla uczestników festiwalu do refleksji na temat strategicznych wyzwań rozwojowych stojących przed Polską w najbliższych latach. Wyzwania te są gigantyczne i w naszym wspólnym interesie leży podjęcie trudu odpowiedzialności za wspólne dobro, naszą Rzeczpospolitą Polską.

Festiwal sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 2017-2021, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”.

Organizatorem Festiwalu Mediatravel w USA była Fundacja Interpolonia.


Copyright by CIVILIZATION AND MEDIA ART FESTIVAL MEDIATRAVEL