O festiwalu

FESTIWAL MEDIATRAVEL TOUR 2020 - USA

MEDIATRAVEL TOUR - to impreza będąca przeniesieniem na grunt międzynarodowy Festiwalu Cywilizacji i Sztuki Mediów MEDIATRAVEL odbywającego się w Łodzi od 2001 roku, pod hasłem Świat Oczami Mediów. Festiwal skierowany jest zarówno do środowisk polonijnych jak i osób nie posiadających polskich korzeni, a pragnących poszerzyć swoją wiedzę o dokonaniach naszych rodaków. Dlatego też, w przeciwieństwie do łódzkiego Festiwalu, MEDIATRAVEL TOUR – Polskie dokonania, to festiwal filmów i prezentacji multimedialnych, dokumentujących przełomowe wydarzenia z historii Polski oraz wkład naszych rodaków w rozwój cywilizacyjny świata, zarówno dobrowolnych emigrantów, przymusowych zesłańców oraz współczesnych badaczy i eksploratorów.

Prezentowane będą dzieła zarówno uznanych twórców jak i debiutantów. Festiwal jest też miejscem spotkań naszych rodaków z Polski i Stanów Zjednoczonych podążających po świecie śladami naszych wybitnych rodaków i miejscem wymiany pomysłów na rocznicowe obchody wydarzeń z naszej historii. Na przykład, dzięki edycji MEDIATRAVEL TOUR z 2017 roku, powstał na Politechnice w Limie (Peru) mural upamiętniający 200-lecie urodzin Ernesta Malinowskiego, a w jednym z kołymskich łagrów postawiono krzyż upamiętniający polskich zesłańców.

Cele przyświecające organizatorom Festiwalu to:
- budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami przez prezentację i promocję kultury polskiej oraz wkładu naszych rodaków, w tym Polonii, w rozwój cywilizacyjny świata;
- prezentacja i przybliżanie polskiego dorobku w dziedzinie dokumentu filmowego;
- inspirowanie do podejmowania wypraw kulturowych śladami polskich dokonań na świecie;
- integracja środowiska polonijnego w Stanach Zjednoczonych poprzez aktywne uczestnictwo w cyklu polonijnych, spotkań podejmujących temat polskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego;
- wzmocnienie więzi pomiędzy Polską, a Polonią w Stanach Zjednoczonych;
- zwiększenie zainteresowania polską historią i kulturą wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych, w tym wpływowych przedstawicieli społeczeństwa i członków The Explorers Club’u;
- ukazanie historycznego znaczenia stosunków i współpracy polsko-amerykańskiej w uzyskaniu niepodległości przez Polskę oraz promowanie zacieśniania współpracy i relacji w czasach dzisiejszych.

Organizatorzy.

Copyright by CIVILIZATION AND MEDIA ART FESTIVAL MEDIATRAVEL